Avgifter vid köp av bostad i Spanien

Förutom kostnaden för husköpet tillkommer avgifter för Notarius Publicus, skatter, registrering i det spanska fastighetsregistret med mera uppgår till 2-3%.

Från och med 2013 kommer den spanska transfereringskatten att ligga på 10% vid köp av bostad.

Driftkostnader för fastigheter i Spanien

Driftkostnaderna för din bostad i Spanien beror på vilken typ av bostad du köpt och vilka gemensamma anläggningar som ingår. Driftkostnaderna beror naturligtvist på hur mycket bostaden nyttjas. Om du är med i en förening, så är det föreningen som svarar för de fasta kostnaderna för alla gemensamma anläggningar inom området. Som swimmingpool, gräsytor etc.

Den totala driftkostnaden för en bostad med 2 sovrum brukar vara mellan 1.500 – 2.000 euro per år. Då ingår alla kostnader, samfällighetsavgift, el och vatten, hemförsäkring och fastighetsskatt.

Kostnader inför ett bostadsköp

Efter en noggrann sökning, har du äntligen hittat den egendom som du drömt om, och du har beslutat att gå vidare med köpet. Så, vad händer nu?

När ett pris har avtalats, kommer du vara tvungen att ingå ett köpeavtal och betala en deposition, vilket säkrar egendom i ditt namn. Om det är nybyggnation så kommer du att garanterat få betala en del delbetalningar innan tillträdet av bostaden.

All pappersarbete som krävs för undertecknandet av kontrakt kommer att tas om hand för dig. Men det är en viktig del av köpprocessen som du verkligen måste förstå noga, och det är de kostnader som uppstår av att köpa en fastighet i Spanien. De kan vara annorlunda än vad du är van vid i Sverige eller andra Europeiska länder och om det blir fel, kan det bli riktig illa.

Vilka är dessa kostnader? Och var går pengarna till? Läs vidare för en enkel förklaring.

Fastighetsförsäljningar skatt

Det belopp som skall betalas varierar beroende på vilken typ av egendom i fråga du köper. Om säljaren är en byggherre kommer köparen att betala 10% i moms (IVA på spanska) plus ett påslag 1,0% stämpelskatt.

Återförsäljning av egendom

Du bör vara medveten om att om du köper en tomt, kommersiell lokal eller ett garage parkeringsplats så stiger mervärdesskattebeloppet  till 21%. Vid en återförsäljning av egendom, betalar du inte IVA, men du kommer att få betala Impuesto de transferência de Propiedad (ITP) eller överlåtelseskatt som tas ut 8-11% till den lokala skattemyndigheten.

För att kunna erhålla lagfart (alltså, inregistrering hos ”Fastighetsregistret” – på spanska: ”Registro de la Propiedad”) fordras att avtalet undertecknats hos en Notarius Publicus. Därför är det av stor vikt att Du som köpare kvarhåller 20-30% av köpeskillingen till dess att parterna träffas hos Notarien för att underteckna det officiella avtalet (köpebrevet). Alltså, som köpare betalar du hela beloppet samtidigt som ovanstående handling undertecknas av parterna hos Notarien. På det viset anser man att parterna har en balanserad ställning, båda parter har lika stort intresse att fullfölja sina åtaganden.