FAQ

Här nedan tar vi upp de vanligaste frågorna inför ett bostadsköp.

Du har funnit din drömbostad i Spanien.

Det är viktigt att du har klart med finansiering innan du reser så att du vet att du kan genomföra en affär när du hittat din drömbostad. Du kan belåna egendom i Sverige för köp av bostad i Spanien. Att låna i Sverige och lämna den spanska fastigheten som säkerhet går oftast de svenska bankerna inte med på.

I samband med kontraktskrivning betalar du som köpare en handpenning som oftast är 10 % vid andrahandsförsäljning. Resterande 90 % betalas oftast på tillträdesdagen.

Om du väljer att köpa nyproduktion upprättas ett reservations avtal med byggherren där du som köpare betalar en reservationsavgift om 3000-6000 Euro.

Övertagande av Lagfart och NIE nummer.

Nästa steg är att erhålla lagfarten (s k escritura publica) på fastigheten. I samband med detta betalas resterande köpeskilling. Detta sker inför en notarius publicus. Denne kontrollerar också det juridiska och att allt går rätt till. Efter signeringen skrivs äganderätten in i det Spanska Fastighetsregistret. Vilket är klart efter ytterligare 4-8 veckor. För att du ska kunna få erhålla lagfart måste du ha ett skatteidentifieringsnummer, ett s k NIE-nummer.

Vi hjälper dig med att ansöka om NIE-nummer.

Vanligtvis är det så här proceduren ser ut. Varje affär är naturligtvis unik. Faktum är att det inte är svårare att köpa bostad i Spanien än i Sverige.